Lên đầu trang

SẢN PHẨM

 • Phomai Kem Kiri (1 kg)


  Xuất xứ: Pháp

 • Phô mai Mini Baby Bel (110 gram)


  Xuất xứ: Pháp

 • Phô mai con bò cười (360 gram)


  Xuất xứ: Pháp

 • Phô mai Ammerlander Adamer (3kg)


  Xuất xứ: Đức

 • Phô mai Mozzarella


  Xuất xứ: Đức

 • Phô mai Ammerlander Adamer Gouda (3kg)


  Xuất xứ: Đức

 • Phô mai Ammerlander Swiss Cheese (3kg)


  Xuất xứ: Đức

 • Phô mai cắt lát Ammerlander (1kg)


  Xuất xứ: Đức

 • Bơ Ammerlander (15kg)


  Xuất xứ: Đức

 • Bơ mặn - Bơ nhạt Ammerlander (250g)


  Xuất xứ: Đức

 • Phô mai kem Exquisa cream cheese sausage (2kg)


  Xuất xứ: Đức

 • Cream cheese classic (150g)


  Xuất xứ: Đức