Lên đầu trang

SẢN PHẨM

 • Kem Melona Banana (80ml)


  Xuất xứ: Hàn Quốc

 • Kem Cledor Chocolate Brownie Cone (160ml)


  Xuất xứ: Hàn Quốc

 • Kem Panda (65g)


  Xuất xứ: Thái Lan

 • Kem Enchor Bar Chocolate (70ml)


  Xuất xứ: Hàn Quốc

 • Kem Cledor Salted Caramel Cone (160ml)


  Xuất xứ: Hàn Quốc

 • Kem Bánh Cá Samanco Vị Dâu (150ml)


  Xuất xứ: Hàn Quốc

 • Kem Bánh Cá Samanco Chocolate (150ml)


  Xuất xứ: Hàn Quốc

 • Kem Snickers ice bar (53ml)


  Xuất xứ: Pháp

 • Kem Mars ice bar (51ml)


  Xuất xứ: Pháp

 • Kem Atom (60g)


  Xuất xứ: Thái Lan

 • Kem Pilot vanilla (60g)


  Xuất xứ: Thái Lan

 • Kem Cosmo (55g)


  Xuất xứ: Thái Lan

 • Kem Cledor Vanilla Pint (Chocolate Pint) (474ml)


  Xuất xứ: Hàn Quốc

 • Kem Cledor Cookie & Cream Bar (85ml)


  Xuất xứ: Hàn Quốc

 • Kem Cledor Berry Mix Bar (85ml)


  Xuất xứ: Hàn Quốc

 • Kem Together Vanilla (900ml)


  Xuất xứ: Hàn Quốc

1 2 3