Lên đầu trang

SẢN PHẨM

 • Vi cá ghim tẩm gia vị (40gram/hộp)


  Xuất xứ: Việt Nam

 • Mực tầm tẩm gia vị (40gram/hộp)


  Xuất xứ: Việt Nam

 • Cá sơn thóc tẩm gia vị (40gram/hộp)


  Xuất xứ: Việt Nam

 • Cá mai mè tẩm gia vị (40gram/hộp)


  Xuất xứ: Việt Nam

 • Cá bò da tẩm gia vị (40gram/hộp)


  Xuất xứ: Việt Nam