Lên đầu trang

SẢN PHẨM

 • Thăn nội bò Úc - AUS TEYS TENDERLOIN 1.8 UP A


  Xuất xứ: Úc

 • Thịt nạc mông bò Úc - AUS TEYS D-RUMP A


  Xuất xứ: Úc

 • Đầu thăn ngoại bò Úc - AUS TEYS CUBE ROLL 3.1 KG UP A


  Xuất xứ: Úc

 • Thịt cổ bò Úc - AUS TEYS CHUCK ROLL


  Xuất xứ: Úc

 • Thịt đùi gò bò Úc - AUS TEYS BONELESS KNUCKLE A


  Xuất xứ: Úc

 • Thịt sườn sụn bò Úc có xương - AUS TEYS BONEIN SHORT RIB (7RIB) A


  Xuất xứ: Úc

 • Thịt gầu bò Úc - AUS TEYS APOINT END BRISKET A


  Xuất xứ: Úc

 • Thịt nạc đùi bò Úc - AUS AMH TOPSIDE A


  Xuất xứ: Úc

 • Lõi nạc vai bò Úc - AUS AMH OYSTER BLADE


  Xuất xứ: Úc

 • Ba chỉ bò Úc - AUS AMH NAVEL END BRISKET


  Xuất xứ: Úc

 • Thịt đùi gò bò Úc - AUS AMH KNUCKLE A


  Xuất xứ: Úc

 • Thịt cổ bò Úc - AUS AMH CHUCK ROLL A


  Xuất xứ: Úc

 • Sườn Bò Úc - AUS AMH BONE IN SHORT RIB


  Xuất xứ: Úc

 • Nạc Vai Bò Úc - AUS AMH BOLAR BLADE


  Xuất xứ: Úc

1 2