Lên đầu trang

SẢN PHẨM

 • Thịt vai bò Mỹ Choice - US SWIFT CHUCK CLOD


  Xuất xứ: Mỹ

 • Ba chỉ bò Mỹ - US SWIFT BONELESS SHORT PLATE


  Xuất xứ: Mỹ

 • Thịt cổ bò Mỹ - US SWIFT BONELESS CHUCK EYE ROLL-CH 3D


  Xuất xứ: Mỹ

 • Thịt dẻ sườn bò Mỹ Choice - US RIB FINGER SWIFT CH


  Xuất xứ: Mỹ

 • Thịt cổ bò Mỹ - US GREATER  OMAHA CHUCK ROLL -PR


  Xuất xứ: Mỹ

 • Thịt diềm cơ bụng bò Mỹ không xương - US EXCEL HANGING TENDER


  Xuất xứ: Mỹ

 • Thịt bẹ vai bò Mỹ - US EXCEL CHUCK FLAT


  Xuất xứ: Mỹ

 • Thịt gầu bò Mỹ - US EXCEL BRISKET DECKLE


  Xuất xứ: Mỹ

 • Thịt sườn bò Mỹ không xương - US EXCEL BONELESS SHORT RIB


  Xuất xứ: Mỹ

 • Dẻ sườn bò Mỹ Choice - US EXCEL BONELESS RIB FINGER CH


  Xuất xứ: Mỹ

 • Thịt sườn sụn bò Mỹ có xương Excel - US EXCEL BONEIN SHORT RIB


  Xuất xứ: Mỹ

 • Thịt sườn già bò Mỹ có xương Choice - US EXCEL BONEIN CHUCK BACK RIB


  Xuất xứ: Mỹ

 • Thịt dẻ sườn vụn bò Mỹ Excel - US EXCE BONELESS PLATE FINGER MEAT


  Xuất xứ: Mỹ

 • Sườn sụn bò Mỹ có xương - US EXCE BONEIN SHORT RIB TIPS


  Xuất xứ: Mỹ

 • Sườn sụn bò Mỹ không xương - US ASPEN RIDGE BONELESS SHORT RIB


  Xuất xứ: Mỹ

 • Sườn già Mỹ có xương Choice - CANADA EXCEL BONEIN BACK RIB


  Xuất xứ: Mỹ

1 2