Điều Phối Dịch Vụ và Sản Phẩm

Chúng tôi điều phối nguồn thông tin về thị trường và sản phẩm khắp Đông Nam Á qua một gói dịch vụ toàn diện.

Market & Business Solution (MBS) cung cấp cho người tiêu dùng và khách hàng một gói dịch vụ toàn diện để họ đạt được mục đích: bán được sản phẩm trên thị trường mới hoặc hiện tại, phát triển kinh doanh qua việc nâng cao doanh thu và lợi nhuận, cũng như năng suất.

Đối tác kinh doanh: Khách hàng

Khách hàng của chúng tôi mong muốn bán được những sản phẩm tiêu dùng nhanh (FMCG Products) từ nguyên vật liệu thô, nguyên liệu thực phẩm, nguyên liệu tươi đến những sản phẩm đã được chế biến qua quy trình Sấy Khô, Làm Mát và Đông Lạnh.

Đối tác kinh doanh: Người tiêu dùng

Chúng tôi giúp người tiêu dùng mua được những sản phẩm từ các thương hiệu với mức giá hợp lý nhất. Chúng tôi giúp họ tiếp cận với kiến thức và thông tin để hiểu hơn về thị trường hiện tại.