Tiếp Thị và Bán Hàng

Chúng tôi mở ra cho bạn những cơ hội lợi nhuận hoàn toàn mới.

Cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường là hết sức khốc liệt. Muốn tồn tại và không ngừng phát triển các doanh nghiệp không những phải tìm được một số lượng khách hàng nhất định - khách hàng muốn mua sản phẩm hoặc dịch vụ mà còn phải thoả mãn tốt nhất mọi nhu cầu của họ. Để làm tốt điều này, doanh nghiệp cần phải đầu tư, áp dụng hiệu quả hoạt động tiếp thị - marketing và bán hàng. Chúng tôi mở ra cho bạn những cơ hội lợi nhuận hoàn toàn mới trong việc:

  • Quản lý thương hiệu
  • Trade marketing
  • Quản lý sản phẩm
  • Dịch vụ quản lý ngành hàng
  • Quản lý bán lẻ
  • Quản lý bán hàng
  • Đào tạo tiếp thị & bán hàng cho nội bộ công ty
  • Tiếp thị khu vực và những dịch vụ POP khác
  • Quản lý khách hàng chủ chốt & quan hệ mậu dịch

Nhằm tiếp cận thị trường phức tạp hiện nay, chúng tôi luôn đào sâu để có thể thấu hiểu về những yêu cầu riêng biệt của từng nguồn khác nhau.

Chúng tôi chịu trách nhiệm cho những hoạt động tiếp thị ở các thương hiệu vừa và nhỏ. Với những thương hiệu lớn, chúng tôi chủ yếu cung cấp một số dịch vụ nhất định như logistics hoặc trade marketing. Chúng tôi cũng có thể trở thành một nhà tư vấn tiếp thị với những dữ liệu nghiên cứu thị trường sâu sắc và sáng suốt. Tiếp thị và bán hàng là "bán" về chính thương hiệu, tầm nhìn, quan điểm và những câu chuyện của bạn. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một "hành trình" tạo ra một trải nghiệm mua sắm thú vị, chứ không chỉ là nơi bán hàng hay cung cấp dịch vụ đơn thuần cho khách hàng.